Kayıtlar

Karar Özeti: AİHM - Akgün Başvurusu

Kararın Künyesi AİHM (İkinci Bölüm), Akgün Davası, Başvuru No: 19699/18, Karar Tarihi: 20/07/2021 Başvurunun Konusu Dava, başvurucunun Türk makamları tarafından “FETÖ/ PDY” olarak adlandırılan bir örgüte üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkindir. Başvurucu, bilgisayarlı bir sistemden alındığı anlaşılan, üzerinde kullanıcı (ID) numarası, cep telefonu numarası, T.C. kimlik numarası ve "kırmızı" ibaresi bulunan, tek sayfalık ve tarihsiz Bylock raporuna istinaden tutuklanmıştır. Başvurucu, hiçbir aşamada Bylock kullandığı iddiasını kabul etmemiştir. Kararın Özü AİHM, kararında, yalnızca tutuklama anı ve öncesindeki delil durumunu (olgu ve bilgileri) dikkate alacağını, dava dosyasının dışında kalan ve resmi olarak hâkimin dikkatine sunulmamış unsurların ise dikkate alınmayacağını vurgulamıştır. Somut olayda, sonradan sunulan veya elde edilen karar veya raporlar, sulh ceza hâkimi söz konusu tutuklamaya karar verdiğinde mevcut değildi. AİHM, yalnızca şifreli bir iletişim ara

Karar Özeti: AİHM - Polyakh ve Diğerleri/Ukrayna Başvurusu

Kararın Künyesi AİHM (Beşinci Bölüm), Polyakh ve Diğerleri/Ukrayna Davası, Başvuru No: 58812/15, Karar Tarihi: 17/10/2019 Başvurunun Konusu Ukrayna’da, Şubat 2014’teki yoğun gösteriler sonucunda Cumhurbaşkanı V. Yanukovych görevinden ayrılmıştır. 16/10/2014 tarihinde, memurların kamudan ihracını öngören “Hükümet Arındırma Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre şu kişiler ihraç edilecektir: (i) 25/02/2010’dan 22/02/2014’e kadar olan sürede en az bir yıl kamu hizmetinde çalışanlar ya da 1991’den önce Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Komünist Partisi’nde belirli görevlerde bulunanlar. (ii) Kanun ile öngörülen aklanma beyannamesini doldurmayanlar. Kanun ile; bu kişilerin 10 yıl boyunca kamu hizmetinden ve diğer bazı işlerden yasaklanmaları, ayrıca isimlerinin Adalet Bakanlığınca tutulan ve kamuya açık çevrimiçi bir veri tabanı olan Arındırma Kütüğü’nde yayımlanması öngörülmüştür. Başvurucular, haklarında uygulanan tedbirlerin özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğinden şikâyet etmi

Karar Özeti: AİHM - Acar ve Diğerleri Başvurusu

Kararın Künyesi AİHM (Komite), Acar ve Diğerleri Davası, Başvuru No: 64251/16, Karar Tarihi: 28/06/2022 Başvurunun Konusu Dava, 50 hâkim ve savcının darbe girişimi sonrasında tutuklanmasına ilişkindir. Başvurucular, temelde, delil olmaksızın tutuklandıklarından şikâyet etmişlerdir. Kararın Özü Komite tarafından verilen kararla AİHM, başvurucuların makul şüphe olmaksızın tutuklandıklarını tespit ederek özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine (AİHS m. 5 § 1) hükmetmiştir. Ancak diğer şikayetleri incelemeye gerek görmemiştir. Kararın Önemi Bu karar, daha önce aynı grupta (Altun ve Diğerleri) yer alan Turan ve Diğerleri kararının devamı niteliğindedir. Tutukluluğun hakimlik teminatına aykırı olduğuna dair şikâyet bulunmayan başvurular ayrı bir grup altında toplanarak karara bağlanmıştır. Her iki karar birlikte değerlendirildiğinde, binlerce hâkim/savcının 15 Temmuz sonrasında, mesleki güvencelerine aykırı ve delilsiz tutuklandıkları sonucu çıkmaktadır. Yine Turan ve diğerleri kara

Karar Özeti: AİHM - Turan ve Diğerleri Başvurusu

Kararın Künyesi AİHM (İkinci Bölüm), Turan ve Diğerleri Davası, Başvuru No: 75805/16, Karar Tarihi: 23/11/2021 Başvurunun Konusu Dava, 427 hâkim ve savcının darbe girişimi sonrası tutuklanmasına ilişkindir. Başvurucular, temelde, iç hukukta yargı mensupları için öngörülen özel usul kurallarına aykırı olarak tutuklandıklarından şikâyet etmişlerdir. Kararın Özü Bu kararla AİHM, Alpaslan Altan, Hakan Baş ve Erdal Tercan başvurularında olduğu gibi, hakimlik teminatına sahip başvurucuların suçüstü hali bulunmaksızın tutuklandıklarını bir kez daha teyit etmiştir.  Kararın 84 ila 96 paragraflarında, “suçüstü” kavramının makul olmayan şekilde geniş yorumlandığı, dolayısıyla ilgili kanun maddelerinin “öngörülebilir olmadığı” ve bu nedenle de tutuklamaların “hakimlik teminatına” aykırı olarak yapıldığı vurgulanmıştır. Sonuç olarak AİHM, 427 hâkim ve savcının özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine (AİHS m. 5 § 1) hükmetmiştir. Kararın Önemi Tutukluluğun kanunilik şartını taşımadığı ve hak

Karar Özet: AİHM - Hakan Baş Başvurusu

Kararın Künyesi AİHM (İkinci Bölüm), Hakan Baş Davası, Başvuru No: 66448/17, Karar Tarihi: 03/03/2020 Başvurunun Konusu Dava, bir hâkim olan başvurucunun darbe girişimi sonrası tutuklanmasına ilişkindir. Başvurucu, iç hukukta yargı mensupları için öngörülen özel usul kurallarına aykırı ve delilsiz olarak tutuklandığından şikâyet etmiştir.  Ayrıca, yetersiz gerekçe gösterildiğinden, tutukluluğunun gözden geçirilmesi esnasında duruşma yapılmadığından, Cumhuriyet savcısının mütalaasının bir örneğinin kendisine bildirilmediğinden, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığından, sulh ceza hâkimlerinin bağımsızlık ve tarafsızlık olmadıklarından da şikâyet etmiştir. Kararın Özü AİHM, ulusal mahkemelerin suçüstü kavramını aşırı geniş yorumladıklarını, iç hukukun (2802 sayılı Kanun’un 94. maddesi) hukuki belirlilik ilkesine aykırı ve açıkça makul olmayan tarzda uygulandığını, bu nedenlerle Sözleşme’nin 5 & 1. maddesinin ihlal edildiğini tespit etmiştir. Ayrıca, başvurucunun tutuklandığı sır

Karar Özeti: AİHM - Xhoxhaj/Arnavutluk Başvurusu

Kararın Künyesi AİHM (Üçüncü Bölüm), Xhoxhaj/Arnavutluk Davası, Başvuru No: 15227/19, Karar Tarihi: 09/02/2021 Başvurunun Konusu Dava, Arnavutluk yargısındaki yozlaşmaya son vermek amacıyla tüm yargı mensuplarının malvarlıklarının, ilişkilerinin ve mesleki yeterliliklerinin gözden geçirilmesiyle ilgilidir. Bu çerçevede, tüm yargı mensuplarından beyanname vermeleri istenmiştir. Anayasa Mahkemesi üyesi olan başvurucu, malvarlığının kaynağını açıklayamadığı ve menfaat çatışması bulunan anayasal bir şikâyetin incelenmesinden çekilmediği gerekçeleriyle meslekten ihraç edilmiştir. Kararın Özü Arnavutluk’ta yapılan anketler, kamuoyunun adalet sistemindeki yolsuzluk algısıyla ilgili yaygın endişelerini ortaya koymuş, yargıdaki yolsuzluklar pek çok uluslararası rapora konu olmuştur. Parlamento çatısındaki bir komisyonun da benzer tespitleri yapması üzerine reform ihtiyacı duyulmuştur. Venedik Komisyonu da bu reform hakkında olumlu görüş bildirmiştir. AİHM kurulan mekanizmanın yapısını ve işleyi

Karar Özeti: Anayasa Mahkemesi - Hüseyin Aşkan Başvurusu

Kararın Künyesi : Anayasa Mahkemesi (İkinci Bölüm), Hüseyin Aşkan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/15649, Karar Tarihi: 21/07/2020 Başvurunun Konusu : Başvuru, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu, Yargıtay’ın 10/10/2016 tarihli ilamını 13/01/2017 tarihinde tebliğ aldığını belirterek 27/01/2017 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur. Kararın Özü : UYAP evrak işlem kütüğü üzerinde yapılan incelemede, kararın başvurucunun avukatı tarafından 21/12/2016 günü saat 13.09.16’da açılarak okunduğu tespit edilmiştir. AYM’ye göre, bu işlem sırasında nihai kararın öğrenildiğinin kabul edilmesi ve başvuru süresinin bu tarihten itibaren başlatılması gerekir.  Somut olayda, başvurucunun nihai karardan 21/12/2016 tarihinde haberdar olduğu, ancak otuz günlük başvurusu süresinden sonra, 27/01/2017 tarihinde, başvuru yaptığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilmiştir. Kararın Önemi :  Nihai kararının tebliği ya da öğrenilmesinden itibaren